دیسک کمر: درمان بیرون‌زدگی و فتق مایع درون مهره کمر بدون جراحی

فتق دیسک کمر یک بیماری پزشکی است که بر ستون فقرات تأثیر می‌گذارد. این عارضه ممکن است به دلیل وارد آمدن ضربه، آسیب‌دیدگی‌های ناشی از بلند کردن اجسام یا بیماری‌های دیژنراتیو دیسک ایجاد شود. مهره یا استخوان‌هایی که ستون فقرات را تشکیل می‌دهند به وسیله دیسک‌های اسفنجی و کوچکی از هم جدا شده‌اند. زمانی که این دیسک‌ها سالم هستند، مانند یک جذب‌کننده ضربه در ستون فقرات عمل می‌کنند و آن را انعطاف‌پذیر نگه می‌دارند. زمانی که دیسک آسیب می‌بیند ممکن است بیرون زده یا باعث فتق دیسک شود.